සිල් සමාදම්වන්නට ගිය ගුරු යුවළගේ නිවස හොරු බිදිති.

සිල් සමාදම්වන්නට ගිය ගුරු යුවළගේ නිවස හොරු බිදිති.

ගාල්ල මාඩවලමුල්ලේ ගුරු යුවළ පෝදා සිල් සමාදම් වන්නට පන්සලට ගොස් ඇති අතරේ නිවසට හොරු පැන මුදල් හා භාණ්ඩ තොගයක් 29 දින හොරකම් කර ඇතැයි ගාල්ල පොලිසිය පවසයි.

ගාල්ල මඩවලමුල්ල ප්‍රදේශයේ නිවසකට හොරුපැන මුදල් හා උපකරණ තොගයක් හොරකම් කරගෙන ගොස් ඇතැයි ගාල්ල මුලස්ථාන පොලිසිය පවසයි. පොහොය දා හිමිදිරියේ සිල් සමාදම් වන්නට ගුරු යුවළ විහාරස්ථානයට ගොස් රාත්‍රි නිවසට එන විට දැක ඇත්තේ නිවසේ දොර කඩා යම් පිරිසක් නිවසට ඇතුලු වී නිවසේ තිබු මුදල් හා භාණ්ඩ තොගයක් හොරකම් කර ඇති බවයි. හොරකම් කර ඇති මුදල් හා භාණ්ඩවල වටිනාකම මෙතෙක් තක්සේරුකර නොමැති බව ගාල්ල මුලස්ථාන පොලිසිය පවසයි.පොලිස් පරික්ෂණ සිදුකරන බව පොලිසිය කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *