සිනිගම ශ්‍රි දෙවොලේ මහ පෙරහර 18 වෙනිදා

සැප්තැම්බර් මස 13 වැනිදා සිට 20 වැනිදා දක්වා විථි සංචාරය

සිනිගම ශ්‍රි දෙවොල් මහා දේවාලයේ 51 වෙනි වාර්ෂික මහ පෙරහර සැප්තැම්බර් මස 13 වැනිදා සිට 20 වැනිදා දක්වා විථි සංචාරය කිරිමට නියමිතය. ඇසල මහා පුජොත්සවය වෙනුවෙන් මෙම පෙරහර වාර්ෂිකව පැවත්වෙන අතර, එය මේ වන විට රජය මගින් ගැසට් කර ඇති ප්‍රමුඛ පෙරහරකි. මෙම පෙරහැර අධික්ෂණය ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකමිවරයා වෙත නිල බලයෙන් පැවරි රාජකාරියකි. මේ පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක් පසුගියදා (03) දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මේ සඳහා අවශ්‍ය සියළුම කටයුතු මේ වන විටි සුදානම්ව පවති.  පළමු පෙරහර සැප්තැම්බර් මස 15 වැනි දින විථි සංචාරය කිරිමට නියමිතය. සැප්තැම්බර් මස 18 වැනි දින අවසාන රාත්‍රි පෙරහර විථි සංචාරය කෙරේ. පානිය ජල පහසුකම්, ප්‍රවාහන පහසුකම් සහ පෙරහැර සේවා වෙනුවෙන් යොදවනු ලැබු, විශේෂ බස් රථ සේවවක් සහ විශේෂ ආරක්ෂාවක් මේ සඳහා යොදවා ඇති අතර, වෛද්‍ය කණ්ඩායමක්ද ස්ථාන ගත කර ඇත.සිනිගම දුම්රිය නවාතැන්පොළේ පෙරහැර පැවත්වෙන දිනයන්හිදි සියළුම දුම්රිය නතර කිරලිමටද කටයතු යොදවා ඇති අතර, සනිපාරක්ෂක සහ සෞඛ්‍ය  කටයුතු සම්බන්දයෙන් සේවය කිරිම සඳහා මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක කණ්ඩායමක්ද යොමුකර ඇති බව දේවල භාරකරු සරත් දිසෙන්තුවාහන්දි මහතා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *