සිංගප්පූරු ගැසට් නිවේදන අත්හිටුවන ලෙස බන්දුල ජනපතිගෙන් ඉල්ලයි

සිංගප්පූරු ගැසට් නිවේදන අත්හිටුවන ලෙස බන්දුල ජනපතිගෙන් ඉල්ලයි

සිංගප්පූරු නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ගැන ජනාධිපතිවරයා විසින් ගත් තීන්දුව රටට හිතවත් තීන්දුවක් වීමට නම් එම ගිවිසුමට අදාළව නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදන අත්හිටුවමින් රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසයි.

මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *