සයින්දමරුදු නගර සභාව වගේම ඉමදුවටත් වෙනම නගර සභාවක් ඉල්ලා විරෝධයක

සයින්දමරුදු වලට නගර සභාවක් ලබා දුන්නේ නම් ඉමදුව ප්‍රා දේශීය සභාවෙන් ඉවත් කර බෝගහගොඩ ට වෙනම ප්‍රා දේශීය සභාවක් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලමින් 18 දින පැවති ඉමදුව ප්‍රා දේශීය සභා රැස්වීමේ දී සිදුකරන ලද විරෝධයක් නිසා ඉමදුව ප්‍රා දේශීය සභා රැස්වීම උණුසුම් විය. 18 දින ඉමදුව ප්‍රා දේශීය සභා රැස්වීම එහි උප සභාපති ජේ.කේ.ඩී. ජයවික්‍රම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්විය.

මෙහි දී එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ (කෙසෙල් ඇවරිය) නියෝජනය කරන ඒ.ජී අරුණ මන්ත්‍රීවරයා සභාව ආරම්භ කර සුළු මොහොතකින් විරෝධතා පුවරුවක් ද සමඟින් සභාවට පැමිණියේ සයින්දුමරුදු වලට නගර සභාවක් දුන්නේ නම් ඉමදුව සභාව වෙන් කර බෝගහගොඩටත් වෙනම සභාවක් ලබා දෙනමෙන් ඉල්ලා සිටිමිනි. මෙහි දී අදාල විරෝධතාපුවරුව පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් උදුරා ගැනීමත් සමඟින් සභාව උණුසුම් විය.

පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්- හැමදාම මේක කොල්ම් මඩුවක් කරන්න එක එක දේවල් ගේනවා. මාධ්‍ය සංදර්ශණ තියන්න මේ මන්ත්‍රීතුමා හොදයි.

ඒ.ජී අරුණ ( එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ ),

අපිට සමකාමී විදියට විරෝධය පල කරන්න බැරි ද ආණ්ඩුව කරන දේවල් වලට. ඇයි ඔය ගොල්ලෝ පසුගිය කාලේ කොච්චර විවේචනය කරාද. මෙතනට කඩු අරගෙන ආවේ අපිද? අපි ගෙනාවාම තමයි අවුල. ඇයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අපිට විරෝධනය ප්‍රකාශ කරන්න බැරිද? මගේ බෝඩ් එක උදුරා ගත්තා මම ඒකට විරෝධය ප්‍රකාශ කරනවා.

පසුව බී ළුණු සභාවට පෙන්වමින් අරුණ මන්ත්‍රීවරයා මේවායේ මිල දන්නවාද? දැන් සැපද? මිල අඩුද? ආ මෙන්න බී ළුණු කියමින් අරුණ මන්ත්‍රීවරයා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන්ට බී ළුුණු පෙන්වමින් විරෝධය දක්වන්නට විය. පසුව නැවත සභාව උණුසුම් වෙමින් පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් අරුණ මන්ත්‍රීවරයාට විරෝධය දැක්වීමත් සමඟින් සභාව එකම ගාලගොට්ටියක් විය. කෙසේ නමුත් ඉමදුව ප්‍රා දේශීය සභාවේ උප සභාපති ජේ.කේ.ඩී.ජයවික්‍රම මහතා මැදිහත් වී සභාව නිහඩ කිරීමෙන් පසුව නැවත සභාව ආරම්භ කරන ලදී. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *