සයිටම් විසඳුම පිළිගන්න බැහැ – වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය

සයිටම් විසඳුම පිළිගන්න බැහැ – වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය

සයිටම් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් වන රජයේ නවතම විසඳුම් යෝජනාවලිය ද පිළිගත නොහැකි බව වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය පවසයි.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය ලබාදීමේ නිරත වී නොසිටින්නා වූ ලාභ අරමුණු කර නොගත් උසස්‌ අධ්‍යාපන සේවාදායකයන්ට මෙම ආයතනය භාරගැනීමට. ආරාධනා කිරීම ඉතා විනාශකාරී සහ භයානක ප්‍රතිඵල ගෙන ඒමට හැකියාවක්‌ ඇති ක්‍රීඩාවක්‌ යෑයි ද එම සම්මේලනය අවධාරණය කරයි.

රජයේ යෝජනා අනුව අවශ්‍ය කරන ප්‍රමිතීන් සපුරන ලාභ අරමුණු කර නොගත් ආයතනයක්‌ ස්‌ථාපිත කිරීම හා සයිටම් ආයතනයේ වත්කම්, වගකීම්, කාර්ය මණ්‌ඩලය හා ශිෂ්‍යයන් එම ආයතනයට පැවරීම ප්‍රායෝගික හා නීතිමය ලෙස යෝග්‍ය නොවන බව ද ප්‍රකාශ කරන සම්මේලනය සකස්‌ කෙරෙන නව ව්‍යqහය සියලු පාර්ශ්වයන්ට පිළිගත හැකි විය යුතු යෑයි ද නීතිමය වශයෙන් පමණක්‌ පිළිගත හැකිවීම ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ යෑයි ද පවසයි.

මෙම ගැටලුවට විසඳුම් වශයෙන් පිහිටුවිය හැකි එකම අර්ථවත් ඒකකය ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව හා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අතුරු ස්‌වාධීන අධිකාරි මණ්‌ඩලයක්‌ පමණක්‌ බවත් සම්මේලනය සඳහන් කරයි.

රජයේ විසඳුම් යෝජනාවලිය මූලික වශයෙන්ම දෝෂ සහගත බව ද හොඳම විසඳුම වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය ලෙස මේ වන විට වෛද්‍ය පීඨ පීඨාධිපතිවරුන් මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති සාධාරණ විසඳුම් මාලාව හැකි ඉක්‌මනින් ක්‍රියාවට නැංවීම යෑයි ද එම සම්මේලනය තවදුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *