සයිටම් ගැන රජයේ විසඳුමට එකඟ නෑ – වෛද්‍ය සංගමයේ අවසන් තීන්දුව අද

සයිටම් ගැන රජයේ විසඳුමට එකඟ නෑ – වෛද්‍ය සංගමයේ අවසන් තීන්දුව අද

සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් රජය දී තිබෙන විසඳුමට එකඟ විය නොහැකි යෑයි වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පැවසීය.

රජයේ විසඳුම පිළිබඳව වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සාකච්ඡා කළ බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අද (30 දා) සංගමයේ විධායක සභාව රැස්‌ව අවසන් තීරණය ගන්නා බවත් හෙතෙම කීය.

රජයේ විසඳුම පිළිබඳව ලබාදී තිබෙන නිවේදනයේ කරුණු අධ්‍යනය කිරීමේදී එකඟවිය නොහැකි කරුණු රැසක්‌ ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අද විධායක සභාවේදී දැඩිලෙස අවධානය යොමු කරන බවත් අලුත්ගේ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *