සයිටම් එකට මොකද වෙන්නේ තීන්දුව අද (25)

සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ අවසන් තීරණය අද (25) ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ හදිසි රැස්වීමක් අද කැඳවා තිබෙන අතර වෛද්‍ය සභාවේ සියලු සාමාජිකයන්ට අද පස්වරුවේ පැවැත්වෙන එම සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී වන ලෙස දැනුම් දී තිබෙනවා.

මේ අතර සයිටම් ආයතනයේ අවම ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් වූ විසදුම් ඇතුළත් කොට සකස් කරන ලද වාර්තාවක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් අදාළ පාර්ශව වෙත යවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ  එහි පිටපතක් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති වෙත ද යවා ඇති බව වාර්තා වනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *