සයිටම් අවසන් විසඳුමට පෙර සාකච්ඡාවක් දෙන්න – රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ජනපතිගෙන් ඉල්ලයි

සයිටම් අර්බුදයට ලබා දීමට නියමිත අවසන් විසඳුම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අවස්තාවක් ලබා දෙන ලෙස රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහත්ජගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. වෛද්‍ය පීඨ ප්‍රධානින්, ආචාර්ය සංගම් සහ දෙමාපිය සංගමය ඇතුළු පාර්ශවයන් මෙම සාකච්ඡාව සඳහා කැඳවන ලෙස ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *