සත්ව ආහාර බඩඉරිඟු පිටි වලට මිරිස් කුඩු කලවම් කර ඩයි දමා මිරිස් කුඩු පැකට් අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක්– වත්තල දි අල්ලයි

සත්ව ආහාර බඩඉරිඟු පිටි වලට මිරිස් කුඩු කලවම් කර ඩයි දමා මිරිස් කුඩු පැකට් අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක්– වත්තල දි අල්ලයි

සත්ව ආහාර පිණිස ඉවත් කරන බඩඉරිගු පිටි කලවම් කර ඩයි දමා මිරිස් කුඩු පැකට් ලෙස ඇසුරු කර මැනිමි මාකට් වෙළඳ සංකීර්ණය ඇතුළු දිවයිනේ ප්‍රධාන පෙළේ ස්ථානවලද අලෙවි කරනු ලබන ජාවාරමක් පාරිභෝගික අධිකාරියට කොටුවෙයි

තොරතුරකට අනුව වත්තල ප්‍රදේශයේ මහා පරිමාණයෙන් මිරිස් කුඩු පැකටි නිෂ්පාදනය ස්ථානයක් පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිලධාරීන් විසින් වටලනු ලැබීය. මෙම වැටලීමට වත්තල පොලීසියද එක්ව සිටියහ. මෙහි මෙම ආයතනයේ මෝල තුළ මිරිස්කුඩු නිපදවන අතර එම නිපදවන මිනිස් කුඩුවලට ත්‍රිපෝෂ නිපදවන ආයතන වලින් සත්ව ආහාර පිණිස මුදාහරින බඩ ඉරිගු පිටි ලබාගෙන 50% ට 50% ක් කලවමි කරනු ලබන බව තොරතුරු හෙළිවී ඇත

පසුව කලවමි කරන ලද මිරිස් කුඩු වල වර්ණ ගැන්වීම සඳහා ඩයි එකතු කරන බවට හෙළිවී ඇත. මිනිස් ශරීරයට අහිතකර වන ලබන මෙම මිරිස් කුඩු පැකට් කර කොළඹ අග නගරයේ වෙළඳ ආයතනවලට නිකුත් කරනු ලබන්නේ කාලයක සිටය. ගම්පහ පාරිභෝගික අධිකාරි කාර්යාලයේ නිලධාරීන් විසින් වැටලිම සිදු කළ අතර එම ආයතනයේ මිරිස්කුඩු නිපදවීම තහනම් කලේය. එමෙන්ම නඩු පැවරීමට කටයුතු කිරීමට නියමිතයි පාරිභෝගික අධිකාරියේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ප්‍රධානී ප්‍රදීප් කලුතරආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළේ මෙවැනි වංචා සහිතව වෙළදාම් කරන පුද්ගලයින් සම්බන්ධව තොරතුරු ලබාදෙන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *