සත්වයින්ට ලබා දෙන කිරිපිටි පැකට් කර මිනිසුන්ට අලෙවිකරන මහා පරිමාණ ජාවාරමක් අල්ලයි– –විඩියෝ ඇත

සත්වයින්ට ලබා දෙන කිරිපිටි පැකට් කර මිනිසුන්ට අලෙවිකරන මහා පරිමාණ ජාවාරමක් අල්ලයි–

–විඩියෝ ඇත

කල් ඉකුත් වූ සත්ත්ව ආහාර සඳහා නිකුත් කළ කිරිපිටි ලබාගෙන විදේශීය ආනයනික කිරිපිටි ලෙස හැඟවෙන පැකට් වල අසුරා වෙළඳපලට නිකුත් කරනු ලබන මහා පරිමාණ ජාවාරමක්

නොදන්න කිරිපිටි වර්ග මිලදී ගන්නේ බලාගෙනයි– සත්වයින්ට ලබා දෙන කිරිපිටි පැකට් කර ලබාදෙන මහා පරිමාණ ජාවාරමක් අල්ලයි

මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ කිරිපිටි නිෂ්පාදන සමාගමක් මගින් කල් ඉකුත්වූ කිරි පිටි සත්ව ආහාර සඳහා යැයි ලබාගෙන විදේශීය රටකින් ආනයනය කරන ලද කිරිපිටි සේ හැඟවෙන ග්‍රෑම් 400 පැකට් වල අසුරා අලෙවි කරනු ලබන මහා පරිමාණ ජාවාරමක් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ බුද්ධි අංශයට ලැබුණු තොරතුරු මත එම බළකායේ හා පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිලධාරීන් විසින් වටලනු ලැබිනි

අහිතකර කිරිපිටි පැකට් කරන ස්ථානය පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණේ වේවැල් දෙනිය ප්‍රදේශයෙය ආනයනික කිරිපිටි විශේෂයක් ලෙසින් මෙම කිරිපිටි පැකට් මුද්‍රණය කර ඇති අතර ඉන් පසු ඒවාට මෙම කළ කල් ඉකුත් වූ සත්ත්ව ආහාර සඳහා නිකුත් කරන කිරිපිටි යන්ත්‍රානුසාරයෙන් පුරවා වෙළඳපොලේ අලෙවි කරනු ලැබෙි

කිරිපිටිවල මිල නියම කරගන්නේ ග්‍රෑම් 400ක් රුපියල් 295 ක මිලකට ය අනෙකුත් කිරි පිටිවලට වඩා මෙම කිරිපිටි අඩු නිසා පාරිභෝගිකයින් මෙම කිරිපිටි මිලට ගැනීමට පෙළඹෙන අතර පාරිභෝගික අධිකාරිය ඉල්ලා සිටින්නේ විවිධ නම් වලින් නිකුත්වන කිරිපිටි මිල දී ගැනීමේ දී සැලකිලිමත් වන ලෙසයි

මෙම කිරිපිටි වෙළෙඳුන්ට වැඩි වට්ටමක් ලබා දෙන බවද සදහන්ය මෙසේ පැකට් කිරීමට සූදානම් කළ කිරි පිටි කිලෝ ග්‍රෑම් 14 000ක් සහ කිරිපිටි ග්‍රෑම් 400ක් පැකට් 2250 ක් ද අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර සැකකරුවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන බැඳුම්කර මත නිදහස් කල අතර ජනවාරි හත්වන දින තුල්හිරිිය අධිකරණයට ඉදිරිපත් වන ලෙස ඔවුන්ට දැනුම්දී ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *