සංචරණ ලිහිල් දිනවල අත්‍යවශ්‍ය බඩු ගන්න වාහනවලින් ගමන් තහනම්

සංචරණ ලිහිල් දිනවල අත්‍යවශ්‍ය බඩු ගන්න වාහනවලින් ගමන් තහනම්…

ජුනි මස 7 වැනිදා දක්වා සංචරණය සීමා පනවා ඇති කාල සීමාවේදී අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට ලබාදී ඇති දිනවල දී ජනතාවට වාහනවලින් ගමන් කිරීමට අවස්ථාව හිමි වන්නේ නැති බව රජය දැනුම්දෙයි.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කරන්නේ සංචරණ සීමා ලිහිල් කරන දිනවල දී නිවසකින් එක් පුද්ගලයෙකුට පමණක් පාගමනින් ගොස් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර හා ඖෂධ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ඇති බවයි.

එම දිනවල වාහන ගමන් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර ඇති බවත් රථගාල් වල වාහන නැවැත්වීමට ද අවස්ථාව නොලැබෙන බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *