ශ‍්‍රී ලංකාව කොරෝනා පාලනය කරලා.- ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

ශ‍්‍රී ලංකාව කොරෝනා පාලනය කරලා.- ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

කොරෝනා වෛරසය පාලනය කරගත් රටවල් කිහිපය අතරට ශ්‍රී ලංකාවද ඇතුලත් වන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිතව ඇති මහජන සෞඛ්‍ය සේවාව ඊට විශාල සේවයක් කර ඇති බවත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ශ‍්‍රී ලංකාවේ නිත්‍ය නියෝජිත වෛද්‍ය රාසියේ පෙන්සේ මහත්මිය පවසයි.

වසංගතය පාලනය කිරීමට හැකි වූ රටවල් කිහිපය අතරට වාසනාවට ශ්‍රී ලංකාවද ඇතුළත් වී ඇතැයි ද ඇය සඳහන් කළාය.

ශ‍්‍රී ලංකා රජය හා සමාජය මෙම තත්වය තේරුම් අරගෙන ඇති බවත් එසේ නොවේ වෛරසය එය පාලනය කර ගැනීම අපහසු වන බවත් ඇය තව දුරටත් සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *