ශ්‍රි ලංකා වරාය අධිකාරියේ 38 වන සංවස්සරය

අද දින ශ්‍රි ලංකා වරාය අධිකාරියේ 38 වන සංවස්සරය අතිගරැ ඡානාධිපති තුමන් ගේ ප්‍රධානත්ව යෙන් කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයෙදි සිදුවිය.මේ සදහා වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතාද.වරාය හා නාවික කටයුතු නියෝඡය අමාත්‍ය නිශාන්ත මුතුහේටිටීගම මහතාද.සරත්  ‍‍‍ෆොන්සේකා , ගයන්ත කරැනාරත්න, ඡෝන් අමරතුංග යන අමාත්‍ය වරැන්ද,වරාය අධිකාරියේ සභාපති  ආචාර්්‍ය පරාක්‍රම දිසානායක මහතාද, නාවික හමුදා පති තුමන්ද මේ අවස්තාවට සහභාගි විය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *