වෛද්‍ය සභාවේ හදීසි රැස්වීමක්

සයිටම් ගැන රජයේ අවසන් තීරණය අදයි……

සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවසන් තීරණය අද ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇත. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ හදීසි රැස්වීමක් අද පස්වරුවේ පැවැත්වීමට නියමිත බව වාර්තා වන අතර වෛද්‍ය විද්‍යාල සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය අවම ප්‍රමිතිය මෙහිදී සංශෝධනය වනු ඇතැයි වාර්තා වේ.‍

මේ සම්බන්ධයෙන් සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල ආරංචි මාර්ග පවසනුයේ තම වෛද්‍ය විද්‍යාලය පිළිබඳව රජයේ ස්ථාවරය මේ දක්වා තමන් වෙත ලැබී නොමැති අතර එය අද නිකුත් කෙරෙන බවක් ද නිල වශයෙන් තමන් වෙත දන්වා නොමැති බවත්ය.

සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලය රජයේ වෛද්‍ය පීඨයක් බවට පත් කිරීමට වඩා එය ප්‍රමිති ගත පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් ලෙස තව දුරටත් පවත්වාගෙන යාමේ වැඩි ඉඩ කඩක් ඇතැයි සයිටම් ආරංචි මාර්ග පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *