වෙසක් පොහොදින හිටපු පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් සිදුකළ කළු ලකුණ -සියලු රටවල වැසියන්ට කදුලු එන අවස්ථාවක්

වෙසක් පොහොදින හිටපු පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් සිදුකළ කළු ලකුණ -සියලු රටවල වැසියන්ට කදුලු එන අවස්ථාවක්

බෞද්ධ දර්ශනයේ සඳහන් වන්නේ ලොව සියළු සත්ත්වයින්ට කරුණාව දක්වන ලෙසයි. වෙසක් පොහෝ දිනය කියන්නේ බෞද්ධ ජනතාවගේ වසරේ වැදගත්ම දිනයයි
එවන් දිනයක සිදුකළ කඳුළු එන කතාවක් මිගමුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා විය ඒ සුනඛයෙකුට වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමයි ඒ පුද්ගලයා සාමාන්‍ය පුද්ගලයකු නොවන අතර හිටපු පොලිස් නිලධාරියකු වීම ඉතා කනගාටුදායකය

අපේ සමාජයේ පසුගිය corona අවස්ථාවල නිවහනක් නොමැති සතුන්ට පවා කෑම ලබාදී ඔහු රැක බලා ගත් සමාජයකි ඇත්තෙන්ම මොහු අප රටට එක් ඇත්තේ කලු ලකුනකි

රටේ සාමය සඳහා නීතිය විසඳුම් පොලිස් නිලධාරියකු මෙවන් සත්ව හිංසාවක් සිදු කිරීම සමස්ත රට වැසියන් දැඩි ලෙස හෙළා දකින අතර මොහු සේවා කාලයේ කෙසේ කටයුතු කළාද? යන්න ද අපට ගැටලු සහගත තත්ත්වයකි.

අවසාන වශයෙන් කිව යුත්තේ මොහුට නීතියෙන් උපරිම දඩුවම් ලබාදෙන ලෙසයි. එසේ නොකලත් අපට කම් නැත ස්වභාවධර්මය තුලින් ඔහුට නිසි දඬුවම් ලැබෙනු ඇත .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *