වෙඩි නොවදින සුපිරි මෝටර් රථ 8ක් නාවික හමුදාව මුහුදේ ගිල්වයි

වෙඩි නොවදින සුපිරි මෝටර් රථ 8ක් නාවික හමුදාව මුහුදේ ගිල්වයි

පසුගිය යුද සමයේදී ජනාධිපතිවරුන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ආනයනය කරන ලද වෙඩි නොවදින සුපිරි මෝටර් රථ සහ ජීප් රථ ගැඹුරු මුහුදේ ගිල්වා විනාශ කිරීම අද (26) පෙරවරුවේ සිදුකර තිබේ.වෙඩි නොවදින සුපිරි මෝටර් රථ 8ක් නාවික හමුදාව මුහුදේ ගිල්වයි

මෝටර් රථ 8 යාත්‍රාවක් ආධාරයෙන් රැගෙන ගොස් බටහිර ප්‍රදේශයේ ගැඹුරු මුහුදේ ගිල්වා විනාශ කළ බව නාවික හමුදාව පවසයි.

මෙම වෙඩි නොවදින මෝටර් රථ වෙන්දේසි කළ නොහැකි අතර, මෙලෙස වාහන ගිල්වා විනාශ කිරීම ලෝකයේ පිළිගත් නිතියක් බව
නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *