විෂ පොල්තෙල් ප්‍රති අපනයනය කරයි

විෂ පොල්තෙල් ප්‍රති අපනයනය කරයි

ඇල්ෆටොක්සීන් නමැති ප්‍රබල පිළිකා කාරකය අඩංගු බවට තහවුරු වූ පිරිපහදු නොකළ පොල්තෙල් තොගය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ප්‍රති අපනයනය කිරීමට පියවර ගන්නා බව රේගු අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් මේජර් ජෙනරාල් විජිත රවිප්‍රිය සඳහන් කළේය.

එම පිරිපහදු නොකළ පොල්තෙල් තොගය ප්‍රති අපනයනය කිරීමේදී සියලු වියදම් ඒවා මෙරටට ගෙන්වනු ලැබූ සමාගම් සම්පූර්ණයෙන්ම දැරිය යුතු බවද රේගු අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්වරයා පැවසීය.

මෙරට සමාගම් හතරක් මගින් බහාලුම් දහතුනක අසුරා පිළිකා කාරක සහිත පොල්තෙල් කිලෝ ග්‍රෑම් 183000 මෙරටට ආනයනය කර තිබුණු අතර එම පොල් තෙල් තොගවල ඇල්ෆටොක්සීන් නමැති පිළිකා කාරකය අධික මාත්‍රාවක් අන්තර්ගත බව ඊයේ (29 වැනිදා) දහවල් වන විට තහවුරු විය.

ඒ බව තහවුරු වී තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය සිදු කළ පරීක්‍ෂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *