විශ්වාසභංගයට පක්‍ෂ නම් ශ්‍රීලනිපය ආණ්‌ඩුවෙන් යා යුතුයි – එජාප ඇමැතිවරුන්ගෙන් කොන්දේසියක්‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *