විමල්ගේ ප්‍රකාශයට ජාතියෙන් සමාව ගන්නවා /////// ජානිපෙ පියසිරි විජේනායක

පක්ෂයේ තීරණයක් නොවන බව ප්‍රකාශ කරන ලදී 

විමල් වීරවංශ මහතා පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට බෝම්බ ගැසිය යුතු බවට සිදුකල ප්‍රකාශය  සම්බන්ධයෙන් ජාතියෙන්ම සමාව ගන්නා බව ජානිපෙ  ජාතික සංවිධායක  හිටපු ඇමති  පියසිරි විජේනායක මහතා  ගම්පහදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශ කරන ලදී. එම ප්‍රකාශ ඉතා බරපතල බවත් එය පක්ෂයේ තීරණයක් නොවන බවත් මෙම  ප්‍රකාශය තුලින් රටතුල පක්ෂය ගැන වැරදි අවබෝදයක් ඇතිවන බව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන ලදී….

https://youtu.be/mYUWkty2aic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *