විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂයි.. කතානායක යලි දන්වයි..

විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂයි.. කතානායක යලි දන්වයි..

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්‍ෂ නායකවරයා බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා අද දිනයේ යලිත් දන්වා තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවති පක්‍ෂ නායක හමුවේදී ඔහු මේ බව සදහන් කර ඇත.

විපක්‍ෂයේ ප‍්‍රධාන සංවිධායකයා වන්නේ පාර්ලිමේන්ත මන්ත‍්‍රී මහින්ද අමරවීර මහතා බවද කතානායකයරයා එහිදී පවසා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *