විපක්‍ෂනායක ධුරය භාරගත්තේ ආණ්ඩුව පෙරළා ජනතාවට සුබ අනාගතයක් උදා කරන්නයි

විපක්‍ෂනායක ධුරය භාරගත්තේ ආණ්ඩුව පෙරළා ජනතාවට සුබ අනාගතයක් උදා කරන්නයි – හිටපු ජනාධිපති විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ

තමා විපක්‍ෂ නායක තනතුර භාර ගත්තේ ආණ්ඩුවට පන්දම් ඇල්ලීමට නොව ආණ්ඩුව පෙරළා රටේ ජනතාවට සුබවාදී යුගයක් ආරම්භ කිරීමේ අරමුණින් යැයි හිටපු ජනාධිපති විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ‘ පැවැසීය.

ඉතා ඉක්මනින් මහා මැතිවරණයක් පැවැත්වීමේ අරමුණ ඇතිව ප‍්‍රබල විපක්‍ෂයක් ගොඩනගන බව පැවැසූ විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා මේ රටේ ජනතාවගේ එකම පැතුමද මහා මැතිවරණයක් බව සඳහන් කළේය.

වත්මත් ආණ්ඩුව පිළිබඳව ජනතාව තැබූ බලාපොරොත්තු සිහිනයක් වී ඇතැයි පැවසූ විපක්‍ෂ නායකවරයා ආණ්ඩුවේ කෙරුවාව ජනතාවගේ මතකයෙන් ඈත් නොවන බවද කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *