විනාඩි 5 න් කොරෝනා පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව ඇති උපකරණයක්

විනාඩි 5 න් කොරෝනා පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව ඇති උපකරණයක්

විනාඩි 5 ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ කොවිඩ් – 19 වෛරසය පිළිබදව පරීක්ෂා කිරිමේ හැකියාව ඇති අතේ ගෙන යා හැකි කුඩා උපකරණයක් නිපදවීමට අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇබෝට් පර්යේෂණාගාරය සමත්ව තිබේ.

එක්සත් ජනපද ආහාර හා ඖෂධ අධිකාරිය මෙම උපකරණය භාවිතා කරමින් කොවිඩ් – 19 වෛරසය පරීක්ෂා කිරිමටද මේ වන විට අවසර ලබාදී ඇතැයි වාර්තාවෙයි.

අණුක තාක්ෂණය උපයෝගි කරගනිමින් පරීක්ෂාවන් සිදුකර ආසාදිතයින් විනාඩි 5 ක් වැනි කාලයකදී හඳුනාගත හැකි අතර එම පුද්ගලයා ආසාදිතයකු නොවන බව එමගින් තහවුරු කරගැනීමට ගත වන කාලය විනාඩි 13 ක්.

ඇබෝට් පර්යේෂණාගාරය ආසාදිත රෝග පිළිබඳ පර්යේෂණ ප්‍රධානි ගැවින් ක්ලෝහර්ට්

“පැය හෝ දින ගතවෙනවා වෙනුවට මෙමගින් මිනිත්තු කිහිපයකින් නිවැරදි පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵලයක් ලබාගන්න පුළුවන්.ඒ තුළින් රෝගියෙකු පරීක්ෂා කිරීමට හා රෝගියෙකු හඳුනා ගැනීම ඉතා කෙටි කාලයකදී සිදුකළ හැකියි. ඒ වගේම ඉතා කෙටිකාලයකදී වෙනත් පුද්ගලයින්ට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම තවදුරටත් වළක්වා ගත හැකියි. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *