විදෙස් බලපෑම් මත වරාය අධිකාරිය සතු නැගෙනහිර පර්යන්තය රටට අහිමි කරන්න එපා

සභාපති සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතියේ ලේකම් චන්ද්‍රසිරි මහගමගේ ඉල්ලා සිටිති.

විදෙස් බලපෑම් මත ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතු නැගෙනහිර පර්යන්තයේ (ECT) මෙහෙයුම් කටයුතු ප්‍රමාද කිරීම සම්බන්ධවයි කඩිනම් පියවරක් ගන්නා මෙන්,සභාපති සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතියේ ලේකම් චන්ද්‍රසිරි මහගමගේ ඉල්ලා සිටිති.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතු ගැඹුරින් වැඩි විශාල නෞකා මෙහෙයවිය හැකි එකම පර්යන්තය වන නැගෙනහිර පර්යන්තය (ECT)   පසුගිය රජයේ අධූරදර්ශී දේශපාලන තීන්දු හේතුවෙන් මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ නොකර පුද්ගලීකරණය සඳහා පිඹුරුපත් සකස් කරුණු ලැබිණි.නැගෙනහිර පර්යන්තය (ECT)  රැක ගැනීම සඳහා ගෙවීගිය වසර 05 ක කාලය තුල වගකිව යුතු වෘත්තීය සමිතියක් ලෙස අප,

01      ජනාධිපති, අගමැති, විෂයභාර අමැතිවරුන් ඇතුළු වගකිව යුතු පාර්ශව වරින් වර ලිඛිතව දැනුවත් කිරීම.

02      සේවක උද්ඝෝෂණ, පිකටින් ව්‍යාපාර හරහා මාධ්‍ය දැනුවත් කරමින් මහජන අවධානයට ලක් කිරීම.

03      වරාය සේවකයින් 5034 ගේ අත්සන් සහිත පෙත්සමක් හිටපු ජනාධිපතිවරයා වෙත 2016.10.11 දින භාර දීම.

04      2017.02.01 දින 2000ක පමණ වරාය සේවක පිරිසක් සමග පාගමනින් ගොස් ජනාධිපතිවරයාට  පෙත්සමක් භාරදීමට උත්සහකිරීම (කඳුලු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර එම පාගමන විසුරවීමට කටයුතු කරන ලදි.)

05      ජපානය හා ඉන්දියාව වෙත නැගෙනහිර පර්යන්තය (ECT) පැවරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් අත්සන් කරන ලද අවබෝධතා ගිවිසුමට එරෙහිව (මෙම ගිවිසුම නැගෙනහිර පර්යන්තය පැවරීමේ අවසන් ගිවිසුම නොවේ.) අප ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ 2019.06.28 දින SE(FR)269/2019   යටතේ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් පැවරීමට කටයුතු කිරීම.

පසුගිය යහපාලන රජය විසින් වසර 05 ක් පූරා නැගෙනහිර පර්යන්තය විකුණා දෑමිමට ගනු ලැබු සෑම පියවරක්ම වරාය  සේවකයින් සමග එක්ව පූර්ව ක්‍රියා මාර්ග හරහා අප පරාජය කරනු ලැබිණි

ඔබතුමා විසින් ජනාධිපතිවරණයට පූර්වයෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ විකුණා දමනු ලැබූ හම්බන්තොට වරාය නැවත පවරා ගැනීමට පියවර ගන්නා බවත් නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීමට ගෙන ඇති මූලික පියවර අහෝසි කර එම පර්යන්තය 100%ක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ ක්‍රියාත්මක පර්යන්තයක් බවට පත් කරන බවයි. වරාය සම්බන්ධව ඔබ තුමා ජනාධිපතිවරණයට පෙර දෑරූ එම ස්ථාවරයට වරාය රැක ගැනීම සඳහා අඛණ්ඩ අරගලයක නිරත වී සිටින අප  වෘත්තීය සමිතිය එකඟ වෙමු.

පසුගිය යහපාලන රජය නැගෙනහිර පර්යන්තය සඳහා මෙහෙයුම් උපකරණ ගෙන ඒම වෙනුවට ජය බාහළු පර්යන්තයේ යෝජිත 5 වන අධියර සඳහා ගැන්ටි්‍ර දොඹකර 03 ක් ගෙන ඒමට පියවර ගනු ලැබිණි. එම දොඹකර 2020.06.20 දින ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට ලැබී ඇත. ජය බාහළු පර්යන්තය සඳහා ගෙන්වන ලද දොඹකර වර්තමාන සේවා අවශ්‍යතාවයන්ට ප්‍රමාණවත් ඒවා නොවේ. එහෙත් වරාය පාලනඅධිකාරිය විසින් එම දොඹකර යොදා ගනිමින් නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය ආරම්භකිරීමට සැලසුම්කර තිබිය දී ජාත්‍යන්තර බලපෑම් හමුවේ දොඹකර පර්යන්ත ගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය දින 04 ක් පුරා ප්‍රමාද කර ඇත. තව දුරටත් දොඹකර පර්යන්ත ගත කිරීම ප්‍රමාද ගත කල හොත් එමගින් වරාය අධිකාරියට විශාල ප්‍රමාද ගාස්තුවක්  ගෙවීමට සිදුවනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට වරාය සේවකයා වසර 05 ක් පුරා කරන ලද අරගලය තවදුරටත් ප්‍රමාද වීමකි.

අප ඔබ තුමාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ එම විදෙස්  බලපෑම් එල්ල කරන රාජ්‍ය කුමක්ද යන්න රටට හෙලි කරන ලෙසයි. නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා කුමන රාජ්‍යක් බලපෑම් කලද එම විදෙස් බලපෑම් පරාජය කිරීම සඳහා සමස්ත වරාය සේවකයා පෙළ ගැස්වීමට අප සූදානම් බවත් මෙම තීරණාත්මක මොහොතේ ඔබතුමාගේ මැදිහත්වීම ලබා දෙන ලෙසත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින බව ද ඔහු පෙන්වා දෙති.

චන්ද්‍රසිරි මහගමගේ චන්ද්‍රසිරි මහගමගේ – 071 2051388

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *