විදුලි මිලත් වැඩි වෙයිද????

විදුලි මිලත් වැඩි වෙයිද????

ලෝක වෙළදපොලේ ඉන්ධන මිළ ඉහළ යාමට සාපේක්ෂව, ලංකා වෙළදපොලේ ඉන්ධන මිළ ඉහළ යාමක් සිදු වුවත් විදුලි ඒකකයක් සදහා අය කරන මිළ, වැඩි කිරීමට තීරණයක් ගෙන නැතැයි විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කලේ සූර්ය පැනල ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රථම කර්මාන්ත ශාලාවේ නිරීක්ෂණයකට එක් වෙමිනි.

මෙහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා,

“අපි ලෝක වෙළදපොලෙහි විවිධ උච්චාවචනයන්ට මුහුණ දෙමින්, අපේ රටේ ආර්ථිකය සවිමත්ව ගෙනයන්න කටයුතු කරනවා. එහිදී ජනතාවට අඩුම බරක් ඇතිවන ආකාරයට තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ… ඉන්ධන මිළ වැඩි කිරීමේදී අපි කටයුතු කලේ ඒ ආකාරයෙන්..ඒ නිසා අපි විදුලි මිල වැඩි කිරීමේ තීරණයක් ගෙන නැහැ..අපි උත්සාහ කරන්නේ ජනතාවට උපරිම සහනය ලබාදීමටයි.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *