වැලිකඩ බන්ධනාගාරයෙත් 72ක් ආසාදිතයි

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයෙත් 72ක් ආසාදිතයි..

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ තවත් 72 දෙනෙකු කොරෝනා වෛරස් ආසාදිත යයි තහවුරු කරගෙන තිබේ.

ඔවුනගෙන් 63 දෙනෙකු කාන්තා රැඳවියන් වන අතර 08 දෙනෙකු පිරිමි රැඳවියන්ය.

සෙසු පුද්ගලයා බන්ධනාගාරයේ රාජකාරි කටයුතු කරන පුද්ගලයෙකි.

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මේ බව තහවුරු කළේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *