වැලිකඩ තව සිරකරුවෙකුට කොරෝනා..

වැලිකඩ තව සිරකරුවෙකුට කොරෝනා..

කොරෝනා ආසාදිත වූ තවත් රැුදවියෙකු වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුලින් තහවුරු වී ඇත.

මෙම රැඳවිය බන්ධනාගාරයේ කොණ්ඩා කැපීමේ කටයුත්තේ යෙදී සිටියෙක් යයි වාර්තා වෙයි.

කන්දකාඩු සිට ගෙනවිත් තිබූ රැදවියන් කිහිප දෙනෙකු සිටි කුටියේ මෙම සිරකරුද රදවා සිට ඇත.

ඔහු බන්ධනාගාරයේ වාට්ටු ගණනාවක කොණ්ඩා කැපීම සිදු කොට ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු වීමෙන් පසු ජාතික උණ රෝහල වෙත මාරුකර යවා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *