වැය ශීර්ෂ විවාදය නීත්‍යනුකූල නෑ

වැය ශීර්ෂ විවාදය නීත්‍යනුකූල නෑ

පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ (29) දිනට නියමිත කටයුතු වෙනුවෙන් න්‍යාය පත්‍රය සකස් කර ඇත්තේ කතානායකවරයාගේ තනි අභිමතය පරිදි හෙයින් අගමැතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂ කප්පාදු කිරීම පිළිබඳ යෝජනාව විවාදයට ගැනීමට නීත්‍යානුකූල පදනමක් නැතැයි සඳහන් කරමින් ආණ්ඩු පක්ෂය පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයා වෙත ලිපියක් යොමුකර ඇත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 152 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව මුදල් පිළිබඳ පනතක් හෝ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතියට යටත්ව අමාත්‍යවරයකු විසින් බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුට එවැනි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි බවත් එම ලිපියේ සඳහන් වේ.

එමෙන්ම හිටපු අගමැතිවරයා හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් විසින් අභියාචනාධිකරණයට ගොනුකර ඇති පෙත්සමක් මඟින් මේ යෝජනාවට අදාළ මූලික කරුණු අධිකරණයේ විමසීමට ලක්වන බවත් එවැනි කරුණක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ විවාද කළ නොහැකි බවත් එම ලිපියේ සඳහන් වේ.

එබැවින් ව්‍යවස්ථා විරෝධීව, නීති විරෝධීව, ස්ථාවර නියෝගවලට පටහැනි ලෙස මේ විවාදය සිදු කිරීමට ගෙන ඇති තීරණය දැඩි පිළිකුලෙන් යුතුව හෙළා දකින බව ද එම ලිපියේ වැඩි දුරටත් සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *