ව්‍යාජ ලෙස පන්දහසේ සහ දහසේ නෝට්ටු මුද්‍රණය ජාවාරමක්

ව්‍යාජ ලෙස පන්දහසේ සහ දහසේ නෝට්ටු මුද්‍රණය කල කණ්ඩායමක් පොලිස් දැලේ !

 කිරිදිවැල , වෑබඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි , පිය - පුතු දේපලක් ඇතුළුව 05 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් එක්ව ව්‍යාජ ලෙස රුපියල් පන්දහසේ සහ රුපියල් දහසේ නෝට්ටු මුද්‍රණය කර බෙදා හැරිමෙි ජාවාරමක් හෙලිවි තිබෙනවා. අද දින සිදු කල විශේෂ වැටලීමකදී එම කණ්ඩායම අත්  අඩංගුවට ගැනීමට , පෑලියගොඩ පොලිස් අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් සමත්ව තිබෙනවා.

තවද මේ වන විට රුපියල් දස ලක්ෂයක පමණ වටිනාකමකින් යුත් මුදල් ප්‍රමාණයක් රට තුල සංසරණය වන බව පොලීසිය අනතුරු හඟවන අතර , ජනතාවට ඒ ගැන සැලකිලිමත් වන ලෙසද දන්වා සිටිනවා. මෙම  ව්‍යාජ නෝට්ටු , පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳසැල තුල මාළු මිලදී ගැනීමට ද සූදු පිටි තුල දී මෙන්ම මත් ද්‍රව්‍ය සඳහා ද වියදම් කර ඇති බව පොලීසිය කියා සිටිනවා.

පෑලියගොඩ පොලීසිය මගින් වැඩි දුර විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *