ව්‍යවස්ථා සංශෝධනට පෙර ආර්ථික අර්බුධයට විසදුම් අවශ්‍යයි.

 

රටේ වත්මන් තත්ත්වය විමසීමේදී රටට අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ගෙන ඒමට පෙර ආර්ථික අර්බුධයට නිවැරදි විසදුම් ලබාදීම කඩිනමි කිරීම බව අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසනවා.

ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනයට වඩා මේ වන විට ජනතාවට අවශ්‍ය වන්නේ ආර්ථික සහන බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *