වසන්ත සේනානායක හා වඩිවේල් සුරේෂ් එජාප මන්ත‍්‍රීවරැ දෙදෙනා යලි ආණ්ඩුවට

වසන්ත සේනානායක හා වඩිවේල් සුරේෂ් එජාප මන්ත‍්‍රීවරැ දෙදෙනා යලි ආණ්ඩුවට

ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව විපක්‍ෂයට යන බව කියූ වසන්ත සේනානායක මහතා හා වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා අද දිනයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල හමුවට පැමිණ සිටියේය.

වසන්ත සේනානායක මහතා නව රජයේ සංචාරක හා වනජීවී ඇමතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දි ඇත.

දැනට දින කිහිපයකට පෙර ඔවුන් කියා සිටියේ තමන් නැවත විපක්‍ෂයට එක් වන බවයි.

මේ අනුව පාර්ලිමේන්තුව තුල සන්ධාන පාර්ඹවය වැඩි වී එජාප පාර්ශවය අඩු වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *