වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රවේශමෙන් වැඩ කළ යුතුයි— බැසිල් රාජපක්ෂ

වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රවේශමෙන් වැඩ කළ යුතුයි— බැසිල් රාජපක්ෂ

වර්තමානයේදී ගන්නා සෑම ක්‍රියාමාර්ගයකින්ම රටේ අනාගතය තීරණය වන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රගතිශීලී වෘත්තීය සමිති ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ නව ගොඩනැඟිල්ල විවෘත කිරීමේ අවස්තාවට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

ඉතාම අමාරු යුගයකදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නැමති පක්ෂය හා ප්‍රගතිශීලී වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරය නිර්මාණය කළ බවත් හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේය.

මේ අතර අප විසින් ගන්නා සෑම ක්‍රියාමාර්ගයකින්ම රටේ අනාගතය තීරණය වන නිසාවෙන් වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රවේශමෙන් වැඩ කළ යුතු බව හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *