වයරයට අත කපාගත් දිලුම්ට සිදුකලේ සුළු ශල්‍යකර්මයක් //රෝහල් අධ්‍යක්ෂ

වෛද්‍ය සුසිත සේනාරත්න මහතා පැවසීය.

දිලුම් අමුණුගම මහතාගේ ඇඟිල්ලකට සහ අතක අල්ලට තුවාල සිදුව තිබූ අතර ඇඟිල්ලේ ස්නායු වලට හානි වී තිබූ බවද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සුසිත සේනාරත්න මහතා පැවසීය.ඒ අනුව මන්ත්‍රීවරයා අද සුළු ශල්‍යකර්මයකට ලක්කළ බවද ඔහුට පැය කිහිපයකින් රෝහලෙන් පිටව යා හැකි බවද රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරයා පැවසීය.

පාර්ලිමේන්තුවේ අද (15) ඇති වූ ගැටුම්කාරී අවස්ථාවේදී දිලුම් අමුණුගම මන්ත්‍රීවරයාගේ ඇඟිල්ලකට හා අත්ලට හානි පැමිණ තිබුණේ සභාවේ තිබූ මයික්‍රෆෝනයක වයරයට යැයිද වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *