වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අමුතු පත්විමි

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයට විශ්‍රාම ගිය ඉහළ නිලධාරියකු බලය පෙන්වයි

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයට විශ්‍රාම ගිය ඉහළ නිලධාරියකු දෙසැමිබර් 31 දිනයේදී එම දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ රහස් ලිපිලේඛන කිහිපයකම වැඩ කටයුතු කළ බව ආරංචි වේ

එහෙම ජේෂ්ඨ නිලධාරියා ඉකුත් වසරේ දෙසැම්බර් මස 28 වැනිදා විශ්‍රාම ලැබූ අයෙකි විශ්‍රාම යාමෙන් අනතුරුව ද වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ ඇතැම් රාජකාරි කටයුතුවල නිරත වන ඔහු දෙපාර්තමේන්තුවේ පිහිටා තිබෙන සප්ත පරිසර මණ්ඩපයේ දී ලිපි ගොනුවල රාජකාරි කටයුතු කරන බවද අනාවරණය වේ.

දෙපාර්තමේන්තුවේ විනය විරෝධී කටයුතුවලට සම්බන්ධ නිලධාරීන් පිරිසකගේ ලිපි ගොනු ආදිය මෙම ඉහළ නිළධාරියා පරික්ෂා කර ඇතැයි එම දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසයි.. රුපියල් ලක්ෂ ගණනින් වංචා කරන ලද නිලධාරිනියක ඇතුළු පිරිසකගේ ලිපිගොනු ද මෙම නිලධාරියාගේ පරීක්ෂාවට ලක්ව ඇත..

එම නිලධාරියා විශ්‍රාම යාමෙන් අනතුරුව වැඩ බැලීම සඳහා පරිසර අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් වරයෙකු පත් කර ඇතත් එම නිලධාරියා ද නොපැමිණී හේතුවෙන් දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු බිඳ වැටී ඇතැයිද අනාවරණය වේ.

වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ ලිපිගොනු කටයුතු සිදු කළ බවට තමාට ද තොරතුරු ලැබුණු බව වනජීවී ඇමති විමලවීර දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත

උපුටා ගැනිම–අරුණ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *