ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය බලාගාරයක කටයුතු නතර කර සටන් කරයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය බලාගාරයක කටයුතු නතර කර සටන් කරයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය දියත් කර තිබෙන අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට අනුව මෙගාවොට් 60 ධාරිතාවකින් යුත් දැවිතෙල් බලාගාරයක කටයුතු නතර කර දැමූ බව එම සංගමයේ සභාපති සෞම්‍ය කුමාරවඩු පැවැසීය.

මේ නිසා කොළඹ වරායේ බත්තලක පවත්වාගෙන යන එම දැවි තෙල් බලාගාරයෙන් විදුලිය ජනනය කිරීමක්
සිදුනොවන බව ද කුමාරවඩු මහතා කීය.

වරායේ බත්තලක පවත්වාගෙන යන එම බලාගාරයට 2015 වසරේ සිට මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා
කොමිෂන් සභාවෙන් බලපත්‍රයක් ලබාදී නැති අතර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය බලපත්‍රයක් රහිතව එම බලාගාරය
ක්‍රියාත්මක කළ බව ද ඔහු කීය.

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ බලපත්‍රයක් නොමැතිව බලාගාරයක් පවත්වාගෙන යාම නීතිවිරෝධි හෙයින් අකුරට වැඩකිරීමේ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට අනුව එම නීතිවිරෝධී කටයුත්ත නතර කළ බව ද සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

මේ අතර ඇමැති මණ්ඩලය ලංවීම මිශ්‍ර ජනන සැලැස්ම අනුමත කර ඇති බවට වාර්තා පළවූ නමුත් ශ්‍රීලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවද එය අනුමත කළ යුතු වන හෙයින් එම සභාවෙන් එය ඉටුවන තුරු වෘත්තීය
සමිති ක්‍රියාමාර්ගය දිගටම සිදුකරන බව ද සෞම්‍ය කුමාරවඩු මහතා කීය.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සකස් කළ දිගුකාලීන විදුලි ජනන සැලැස්ම අනුමත කරන ලෙස බලකරමින් ලංවිම ඉංජිනේරු සංගමය පෙරේදා (8) පස්වරුවේ සිට අකුරට වැඩකිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක යෙදී සිටී. ගල්අඟුරු බලාගාර ඉදි නොකිරීමට රජය ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවකට එළැඹ ඇති හෙයින් ගල්අඟුරු බලාගාර ද සහිත ලංවිම දිගුකාලීන ජනන සැලැස්ම අනුමත කිරීම ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව දිගින් දිගටම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් තිබේ.

මේ අතර ගල්අඟුරු බලාගාර ඉදි නොකිරීමට රජය තීන්දුවක් ගෙන නැතැයි ජනාධිපතිවරයා සාකච්ඡාවක දී තම සංගමයට පැවසූ බව ද ලංවිම ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කරයි
ලංකාදිප.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *