ලංකාවේ 156 වන කොරෝනා ආසාදිතයා වාර්තා වෙයි

ලංකාවේ 156 වන කොරෝනා ආසාදිතයා වාර්තා වෙයි

අද ප.ව.9 වනවිට මෙරටින් හඳුනා ගත් නව කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 156 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *