රුපියලේ දරුණුම කඩා වැටීම ඊයේ—.. එක් දිනකදී ශත 60කින් බාල්දු වේ.. ණය බර බිලියන 15කින් වැඩි වේ..

රුපියලේ දරුණුම කඩා වැටීම ඊයේ—.. එක් දිනකදී ශත 60කින් බාල්දු වේ.. ණය බර බිලියන 15කින් වැඩි වේ..

රුපියලේ දරුණුම කඩා වැටීම අදයි.. එක් දිනකදී ශත 60කින් බාල්දු වේ.. ඊයේ දිනයේදී රුපියල බාල්දුවෙන් පමණක් මෙරට ණය බර බිලියන 15කින් වැඩි වේ..
මෙරට ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකා රුපියලක් ඇමරිකානු ඩොලරය හමුවේ වාර්තා කළ දරුණු කඩාවැටීම අද දිනයේ පෙන්නුම් කළේය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්තාව අනුව අද ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 163.84ක් වූ අතර ගැනුම් මිල වූයේ රුපියල් 160.41කිග

පෙරේදා දිනයේ සිට ඊයේ දක්වා වූ කාලයේදී ඩොලරය හමුවේ රුපියල අවප‍්‍රමාණය වී ඇති ප‍්‍රමාණය ශත 60කි.

මෙය දිනක් තුල රුපියල අවප‍්‍රමානය වූ වැඩිම ප‍්‍රමාණයයි.

ඩොලරය හමුවේ රුපියලකින් මිල ඉහල ගියද මෙරට ණය බර රුපියල් බිලියන 34ක් ඉහල යන බවත් අද දිනය තුල පමණක් ණය බර රුපියල් බිලියන 15කින් පමණ ඉහල යනු ඇති බවත් පවසන ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා එම මුදල වසරක් සදහා සමෘද්ධි සහනාධාරය සදහා වෙන් කරන මුදලට සමාන යයිද කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *