රැපියල තවත් කඩා වැටෙි—-ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ඩොලරය රු.160 ත් පනි


රැපියල තවත් කඩා වැටෙි—-ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ඩොලරය රු.160 ත් පනි

ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ) ඇමරිකානු ඩොලරයක අගය රු. 160 ඉක්‌මවා ගියේය.

මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඊයේ (07 වැනිදා) නිකුත් කළ නවතම විනිමය අනුපාත අගයන් අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය රු. 160.0069 ක්‌ දක්‌වා ඉහළ ගොස්‌ තිබුණි.

ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් අගය පෙරේදා (06 වැනිදා) රු. 159.8867 ක්‌ විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළේ පවතින ඩොලර් හිඟය නිසා ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඩොලරයට සාපේක්‍ෂව දිගින් දිගටම පිරිහෙමින් පවතී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *