රාත්‍රියේ ඇරඹෙන බවකී දුම්රිය වර්ජනය පස්වරුවේ ආරම්භ වීමෙන් මගීන් කබලෙන් ලිපට

මගී ජනතාව දැඩි අපහසු තාවයට පත්කරමින් අද පස්වරුවේ සිට දුම්රිය වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක වන ලදී දුම්රිය වෘවතීය සමිති සදහන් කලේ දුම්රිය වැඩවර්ජනයක් අද (20) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ආරම්භ කරන බවය එසේ සදහන් කල වෘව්තීය ක්‍රියාමාර්ගය නිසා කීවද පස්වරුවේ සිටම සිදු වූ දුම්රිය ප්‍රමාදයන් හා ධාවනය නොකිරීම් හේතුවෙන් මගීහූ දැඩි පීඩාවට පත්වූහ.

මේ හේතුවෙන් කෝපයට පත් මගී ජනතාව දුම්රිය ස්ථානවලදී කෑ කෝ ගසමින් විරෝධය පළකරනු ද දක්නට ලැබිණි.වැඩ වර්ජනය ඊයේ දිනයේ ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබී අද දක්වා කල් ගියද ඊයේ පස්වරුවේත් දුම්රිය ප්‍රමාදයන් සිදුවිය.අද දින වෘව්තීය සමිති නියෝජිතයින් සහ මුදල් අමාත්‍යවරයා සමග පවතී සාකච්චා අසාර්ථක වීම නිසා තමන් වෘව්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට එළඹී බව සදහන් කරන ලදී කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ දොරටු වසා දමා ආරක්ෂාවට හමුදාව සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය කැඳවා තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *