රාජාලියා සලකුණ යටතේ හොඳ පාලකයකු පත්කර ගන්නට ජනතාවට අපි අවස්ථාව දිලා තිබෙනවා.- – නීතිඥ ජේ.ඒ.කුලරත්න-

රාජාලියා සලකුණ යටතේ හොඳ පාලකයකු පත්කර ගන්නට ජනතාවට අපි අවස්ථාව දිලා තිබෙනවා.- – ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය නායක නීතිඥ ජේ.ඒ.කුලරත්න-

මම මේ ගමන තරග කරන්නේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකට එරෙහිවයි. ඔවුන් ලංකාව අවුරුදු හැත්තෑ දෙකක් ම හොරකම් කරල වංචා කරල විනාශ කරලා දාලා තිබෙනවා. හොඳ පාලකයෝ පත් කර ගැනීමේ අරමුණින් අපි මෙවර රාජාලියා යටතේ ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා. ‍ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ යටතේ රාජාලියා සලකුණ යටතේ හොඳ පාලකයකු පත්කර ගන්නට ජනතාවට අපි අවස්ථාව දිලා තිබෙනවා. අපි කිසිම දේශපාලන පක්ෂයකට සහයෝගය ලබාදෙන්නේ නැහැ

අපේ කණ්ඩායමෙි දෑත් පිරිසිදු යි. ජනතාවට කිසිදු වංචාවක් කරල නැහැ.මා නීතිඥවරයකු වශයෙන් දිස්ත්‍රික්කයට සමාජ සේවාවන් රැසක් කරලා තිබෙනවා.

ජනතාව මෙවර ජනතාව ප්‍රධාන පක්ෂ වලට හොඳ පාඩමක් ගන්නයි. හේතුව ඔවුන් ඡන්දය දිනලා කරන්නේ ජනතාවට සේවය කිරීමට වඩා ඔවුන්ගේ යහපත සඳහා කටයුතු කිරීමයි. අපි එසේ කටයුතු කරන්නේ නැහැ.අපිට ජීවත්වන්න ආදායම් මාර්ග තිබෙනවා. අපිට හොඳ සංකල්ප තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මම පසුගිය වසරේ මෙරටට ගැළපෙන සාර්ථක විව්‍යස්ථාවක් ගෙනාවා. අදාල බලධාරීන් ඇතුළු ප්‍රධාන පක්ෂවලට ඒ පිළිබඳව යොමු කළොත් ඔහුන් අවධානය යොමු කළේ නෑ.

මෙවර අපි හොඳ අභියෝගයක් ප්‍රධාන පක්ෂවලට එල්ල කරනවා. ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් අප වටා ජනතාව ඒකරාශී කර ගන්නා වැඩපිළිවෙළක් අපි සකස් කර තිබෙනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් රාජාලියා යටතේ ඉදිරිපත් කර තිබෙන කණ්ඩායම යහපත් මිනිසුන්ගෙන් සමන්විතයි.

අද විශාල වශයෙන් මේ රජය කෙරෙහි ජනතාව කලකිරිලා තිබෙනවා. ඡන්දය දීමෙන් වැලකී සිටීමට සමහරු තීරණය කරලා තිබෙනවා. ඒ අයිතිය අප වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන ලෙස අප ඉල්ලා සිටිනවා.

මා ඇතුළු අපේ කණ්ඩායම කිසිවෙක් ජනතාවට හිංසා වන අයුරින් ජීවත් වෙලා නැහැ. අපි ජීවත් වෙලා තිබෙන්නේ රටටම ආදර්ශයක් වන අයුරින්. ඉතින් මා ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අපේ කණ්ඩායමේ අපේක්ෂකයින් පිළිබඳව සොයා බලා ඔබලාගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට නියෝජිතයින් පත් කිරීමට සහයෝගය ලබාදෙන ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *