රාගම රෝහල් ආපනශාලාවෙහි ඖෂධ අලෙවි කිරීමක් හසුකර ගනී..

රාගම රෝහල් ආපනශාලාවෙහි ඖෂධ අලෙවි කිරීමක් හසුකර ගනී..

රාගම ජාතික   රෝහලේ ආපනශාලාවෙහි ඖෂධ අලෙවි කරනු ලබන බවට ලද තොරතුරකට අනුව ආහාර හා ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය කළ පරීක්ෂාවකදී ගැබිණියන්ට ලබාදෙන ඖෂධ වර්ගයක් තිබී අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ගැබිනියන්ට දරු ප්‍රසූතියේදී විරේකයක් ලෙස ලබාදෙන ඖෂධ වර්ගයක් මෙලෙස අලෙවිය පිනිස තිබියදී සොයාගත් බව ආහාර හා ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ පරීක්ෂක නීතීඥ වික්‍රමසේකර බණ්ඩාර මහතා පැවසීය. 

ඖෂධ ශාලාවල පමණක් අලෙවි කළ හැකි මෙම ඖෂධ වර්ගයෙහි කුඩා බෝතල් 24 ක් අලෙවිය පිනිස ආපනශාලාවෙහි තිබියදී සොයාගත් බවද පරීක්ෂක වරයා කීය.

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරි පනත යටතේ බලයක් නොමැතිව ඖෂධ අලෙවි කිරීම හා ගබඩා කිරීම මත මෙහිදී ආපනශාලා භාරකරු අත් අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළ බවත් සැකකරුට නියම කරනු ලබන දිනයේදී වත්තල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටීමට යටත්ව බැදුම් කර මත මුදා හැරීම සිදු කළ බවත් ආහාර හා ඖෂධ පරීක්ෂක වික්‍රමසේකර බණ්ඩාර මහතා පැවසීය. 

මෙම වැටලීම සදහා පරීක්ෂක වික්‍රමසේකර බණ්ඩාර මහතාගේ මෙහෙයවීම යටතේ පරීක්ෂක වරුන් වන ඒ.ජේ.එම්.නියාස් සහ ඩී.එම්.කරුණාරත්න යන මහත්වරුන් කටයුතු කොට ඇත.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *