රවී නිවැරදි තීන්දුවක් ලගදීම ගනියි.

ආන්දෝලනාත්මක බැඳුම් කර නිකුතුව පිලිබඳ පරීක්ෂණ වලදී අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාට එල්ල වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඔහු නිවැරැදි තීන්දුවක් ගනු ඇති බවට තමන් විශ්වාසය පළ කරන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහ ලේකම් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා.

පුත්තලම ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මෙම අදහස් පළ කළේය.

බැඳුම්කර ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් කොමිසමට පළමු පැමිණිල්ල ගොපැවසුවා.නු කළේ තමා බවත්, ඒ පිලිබඳ නිවැරදි තීන්දුවක් ඉදිරියේදී ගනුඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසුවා. පැවති රජයද කොමිසම් පත්කර වංචා දුෂණ පරීක්ෂණ කලේ නම් වැරදි කරුවන්ට දඬුවම් ලබාදීමට හැකියාව තිබු බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කළා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *