රත්නපුර කරන්ගොඩ ජීව අත්බෝම්බ දෙකක් සහ ගිනි අවියක්

රත්නපුර කරන්ගොඩ ජීව අත්බෝම්බ දෙකක් සහ ගිනි
අවියක්

රත්නපුර කරන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ දී ජීව අත්බෝම්බ දෙකක් සහ ගිනි
අවියක් සමග සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන
තිබෙනවා.

අත්අඩංගුවට ගත් ද්‍රව්‍ය අතර විදේශීය රටක නිෂ්පාදිත
ජීව අත්බෝම්බ දෙකක්, බලපත්‍ර නොමැති පතරොම් තුවක්කුවක්,
ඊට යොදන ජීව උණ්ඩ 4 ක් වනවා. සැකකරුවන් හෙට දිනයේ දී
රත්නපුර මහේස්ත්‍රාත් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *