රත්නජිව හූල් ට බය වෙන්නෙ නැතුව මැතිවරණ දිනය ප්‍රකාශ කරන්න–ඉන්දික අනුරුද්ධ

රත්නජිව හූල් ට බය වෙන්නෙ නැතුව මැතිවරණ දිනය ප්‍රකාශ කරන්න–හිටපු නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ

ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ දිවුලපිටිය ආසනයේ අනුබද්ධ සංවිධාන වල නියෝජිතයින් ගේ හමුවක් අමතමින්ය.එය අද දින ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ දිවුලපිටිය කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි .

එහිදී හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙසේ ප්‍රකාශ කළා

අපි දෙවැනි වතාවටත් රුපියල් පන්දාහ දීමනාව දෙන්න සූදානම් වන විට විපක්ෂය ඒක මැතිවරණ කොමිසමට ගොස් නවතා දැමුවා
 
විපක්ෂයට එකම පිහිට හූල් මහත්තයා .රත්නජිව හූල් මහත්තයා කියනවා පොහොටිටුවට ජන්දය දෙන්න එපා කියලා. ඒ
තමයි.ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම.  මොනවද? මේ නටන නාඩගම.ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම / පොලිස් කොමිසම ඔය හැම එකක්ම ඔහොම තමයි

අපේ වැඩපිළිවෙළ අපි ගම් මට්ටමින් කියාගෙන යනවා අපි යෝජනා කරනවා මැතිවරණ කොමිසමෙි සභාපතිතුමාට. ඔය හූල්ලට ඩූල්ලට බයවෙන්න එපා. හූල්ලට ඩූල්ලට බය වෙලා ඩෝල් වෙන්නේ නැතුව අපේ මේ මැතිවණ දිනය හා අපේ අංක ටික ලබා දෙන්න.අපිට පේන්නෙ මේ ඩෝල් වගේ නැලවි නැලවී ඉන්නවා.මොනවා හරි එන දෙයක් කියනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *