රට පුරා ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු වෙළදසැල් අසල දිගු පෝලිම්

අද දින සිට රජය මගින රට පුරා ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමත් සමග රට පුරා නගර ගණනාවකම වෙලද සැල් ආශ්‍රිතව දැඩි තදබදයක් ඇතිවී තිබේ.ජනතාව අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික මිලදී ගැනීම සඳහා පැමිණීම හේතුවෙන් මෙම තත්වය මතුව ඇත. සැල් වල දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබෙන අතර ජනතාව ඉතා විශාල වශයෙන් නගර වෙත ඇදෙමින් භාණ්ඩ එක්රැස් කිරීම නිසා නාග තුලද දැඩි තදබදයක් ඇති බව වාර්තා වෙයි අද දින සිට දින තුනක කාලයක් රටපුරා ඇදිරි නීතිය පැනවීමට රජය විසින් තීරණය කිරීමත් සමග මෙම තත්වය හටගෙන ඇත රජය විසින් නිවේදනය කලේ අද පස්වරු 06.00 සිට දින සදුදා පෙරවරු 06.00 තෙක් රජය විසින් පොලිස් ඇදිරි නීතිය පනවන බවයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *