” රට ජාතිය ආරක්ෂා කරදෙන ලෙස පාලකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටීම පලරහිතයි – මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි “

රට සුරකිමු – සසුන රකිමු ” යන තේමාව මුල් කරගනිමින් රත්නපුර මහා සමන් දේවාලයේ ආගමික වතාවත් වලට එක්වෙමින් උන්වහන්සේ මෙම  අදහස් පළකළේය.

 

අද මෙරට විනාශයි. ජාතිය විනාශයි. සංඝ සසුන විනාශයි. මේවා රැකල දෙන්න කියල අවුරුදු 2 1/2 තිස්සේ පාලකයින් ගෙන් ඉල්ලීම් කලා . නමුත් සෑම දෙයක්ම බීරි අලින්ට වීන ගයනා කල තත්වයට පත්වෙලා . පාලකයින්ට කීව ඇති. දෙන අපි දෙවියන්ට කියමු.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *