රටේ බවතින ප්‍රධාන ගැටලු වලදී සියළු මහානායක වහන්සේලාගේ එකඟතාවයෙන් එක මතයක්

රටේ බවතින ප්‍රධාන ගැටලු වලදී සියළු මහානායක වහන්සේලාගේ එකඟතාවයෙන් එක මතයක්

රටේ බවතින ප්‍රධාන ගැටලු වලදී සියළු මහා නායක වහන්සේලාගේ එකඟතාවයෙන් එක මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ශ්‍රී ලංකා රාමක්‍ද්ක්‍ද නිකායේ අභිනවයෙන් පත්වූ මහා නායක අග්ග මහා පණ්ඩිත අති පූජ්‍ය මකුලෑවේ විමල නාහිමියන් පැවසීය.

මහානායක හිමියන් මේ බව පැවසුවේ මහානායක ධූරය හිමිවීමෙන් පසුව සිය විහාරස්ථානය වූ මිණී ඔළුව විද්‍යාවාස මහ පිරිවෙන් විහාරස්ථානයට වැඩම කල අවස්ථාවේ උන් වහන්සේ පිළිගැනීම සඳහා පැවති චාම් උත්සවය අවසානයේ මාධ්‍ය අමතමිනි.

මහා නායක හිමියන් වැඩිදුරටත් මෙසේ පැවසීය
මගේ බලා පොරොත්තුව නිකායේ අභිවෘධිය මෙන්ම රටේ අභිවෘධිය වෙනුවෙන් රටේ පැන නගින ගැටළු වලදී ජාති කුල ආගම් දේශපාලන හා නිකාය බේදයකින් තොරව සියළු දෙනා එක්සත්ව කටයුතු කිරීමත් එවැනි අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමේදී සියළු නිකායන් වල මහා නායක හිමිවරුන්ගේ ඒක මතික නිවේදන නිකුත් කිරීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරනවා.ශාසනික ගැටලු අර්බුධ වලදී සියලු නායක හාමුදුරුවරු සමග සාකච්චා කර ඒකමතික විසදුම් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා මා සියලු ජනතාවට ආරාධනා කරනවා ජනාධිපති , අගමැති , විපක්ෂ නායක හා මැති ඇමතිවරු හා සියලු මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා රටේ අභිවෘධිය තකා මහා සංඝ රත්නයේ ආශිර්වාදය ලබා ගෙන කටයුතු කරන ලෙසට මා ඉල්ලා සිටිනවා.
මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූ ශ්‍රි ලංකා රාමක්‍ද්ක්‍ද නිකායේ ලේඛකාධිකාරී අත්තංගනේ ශාසන රතන නාහිමියන් විසින් ප්‍රධාන අනුශාසනාව සිදු කලහ. මේ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී කෝකිලා හර්ශණී ගුණවර්ධන , මීරිගම ප්‍රදේශිය ලේකම් ඉන්දික ප්‍රසාද් මහතා ඇතුළු දායක දායිකාවන් රැසක් සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *