රටේ සියළුම පුද්ගලයන්ට කොරෝනා පරීක්‍ෂණ කිරීමට යයි

රටේ සියළුම පුද්ගලයන්ට කොරෝනා පරීක්‍ෂණ කිරීමට යයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු පුද්ගලයන් කොරෝනා පරීක්ෂණවලට ලක් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව ඒ සඳහා ගැලපෙන ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සිව් පුද්ගල කමිටුවක් ද නම් කර තිබේ.

කමිටුවේ ප්‍රධානී නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ ද සිල්වා මහතා සඳහන් කරන්නේ තම අවධානය යොමුවී ඇත්තේ ජර්මනියේ දැනට ක්‍රියාත්මක කරන කුඩා කණ්ඩායම් පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදය මෙරට දී ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව බවයි.

දැනට රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශය සතුව කොරෝන පරීක්‍ෂා කල හැකි යන්ත්‍ර 50ක් පමණ ඇති බවද පැවසූ ඔහු මේ වන විට මෙරට සිදු කරන්නේ පරීක්ෂණ 250 පමණ බවත් කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *