රජයේ සේවක වැටුප් වැඩිවීම අමූලික බොරුවක්

රජයේ සේවක වැටුප් වැඩිවීම අමූලික බොරුවක්

රජයේ සේවක වැටුප මෙම ජනවාරි මාසයේ සිට රුපියල් 2500ත් රුපියල් 10,000ත් අතර ප්‍රමාණයකින් වැඩිකර ඇතැයි මාධ්‍ය මඟින් රජය වරින්වර කරන ප්‍රකාශ අමූලික බොරුවක් බවත් ජනවාරි මාසයේ රජයේ සේවක වැටුප් පතට ශත 5ක වැඩිවීමක් සිදු නොවන බවත් රජයේ විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුවේ ලේකම් එච්.ඒ.එල්. උදයසිරි මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

රජයේ මෙම ප්‍රකාශය රජයේ සේවකයන් දාහතර ලක්ෂයක් මුළාකර ඔවුන් අසීරු තත්ත්වයකට ඇද දැමීමක් බව පෙන්වා දෙන ලේකම්වරයා ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහි සිදුවන්නේ 2015 වසරේ රජය විසින් ලබාදුන් රුපියල් 10,000 දීමනාව 2,500 කොටස් වශයෙන් ඔවුන්ගේ මූලික වැටුපට එකතු කිරීම පමණක් බවද පෙන්වා දෙයි.

රජයේ සේවක වැටුපට රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් එල්ලා දැමූ යහපාලන රජය 2016 සිට රජයේ සේවක විශ්‍රාම වැටුප් අයිතිය අහෝසි කළ බවත් සංස්ථා මණ්ඩලවලට ගිවිසුම් ප්‍රකාරව වසර 3කට වරක් වැඩිකිරීම් ලබා දුන්නද රජයේ සේවකයන්ට වසර 8කින් වැටුප් වැඩි කිරීමක් ලබාදී නොමැති බවත් හෙතෙම ) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *