” රජයේ රෝහල්වල  ඖෂධවේදීහු අද සංකේත වැඩ වර්ජනයක “

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයයේ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ආයතනය මගින් පවත්වාගෙන ගිය සායනික ඖෂධ විද්‍යාව හා චිකිත්සාව පිළිබඳ උසස් උපාධි පාඨමාලව නතර කිරීමට විරෝධය දක්වා රට පුරා රජයේ රෝහල්වල සේවය කරන ඖෂධවේදීහු අද සංකේත වැඩ වර්ජනයක් දියත් කරන බව රජයේ ඖෂධවේදීන්ගේ සංගමය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *