යක්කල සියනෑ උයන වැසිකිළි අපද්‍රව්‍ය උතුරා යාමට පිළියම් –

යක්කල සියනෑ උයන වැසිකිළි අපද්‍රව්‍ය උතුරා යාමට පිළියම් –

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් යක්කල සියනෑ උයන නිවාස සංකීර්ණය නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා හදිසි නිරීක්ෂණයකට ලක්වූ අතර මෙහිදී නිවාස හිමියන්ට ගැටළු රාශියක් පවතින බව අනාවරණය විය.

මෙහිදී එම නිවාස හිමියන් තමන්ට පවතින අඩුපාඩු සහ ගැටළුවලට විසදුම් ලබා දෙන ලෙස දිගු කලක පටන් ඉල්ලීම් කළද ඒවාට ස්ථිර විසදුම් ලබාදීමට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය අපොහොසත්වී ඇති බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයා වෙත පෙන්වා දෙනු ලැබූහ.

නිවාස සංකීර්ණයෙහි පවතින ප්‍රධාන ගැටලු අතර ජල සැපයුම නිසියාකාරයෙන් නොමැති බවත් ඇතැම් කාලවලදී මේ හේතුවෙන් දැඩි අසීරුතාවයකට පත්වීමට සිදුවීමත් මෙන්ම මළ පවාහන පද්ධතිය නිසි අයුරින් සකස් කොට නැති බැවින් දැඩි දුර්ඝන්ධයක් මෙන්ම විවිධ ලෙඩ රෝග ඇතිවීමේ අවදානම් සහිත තත්ත්වයක් පවතින බව නිවාස හිමියන් විසින් අමාත්‍ය වරයාට පෙන්වා දුන්හ.

තවද නිවාස සංකීර්ණයෙහි ගෙවීම් අවසන් කළද තමන්ට මෙතෙක් ඔප්පු ලබාදීමට පියවර ගෙන නොමැති බවද නිවාස හිමිකරුවන් කියා සිටියහ.

එසේම ” සියනෑ නේච පාක් ” නව නිවාස ඉදිකිරීම පමාවීම පිළිබඳවද එහි කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් විමසිමේදී දැනට සිදුකොට ඇති ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන් ගෙවීම් පමාවීම මත මෙවන් තත්ත්වයක් පවතින බවය. එම අවස්ථාවේදී නිවාස අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් මේ වෙනුවෙන් සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් කරන ලෙසට උපදෙස් දෙනු ලැබීය.

නිවාස හිමියන්ට පවතින ගැටළුවලට ස්ථිර විසදුම් ලබාදීම පිණිස ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන ලෙසට නිලධාරීන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයා දැනුම් දුන්නේය.

මෙම අවස්ථාවට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කළමනාකාර අනිල් ප්‍රියන්ත මහතා ඇතුළු එහි නිලධාරීන් පිරිසක් සහ හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් ගුණවර්ධන මහතාද එක්ව සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *